1 Johannes 3:22

SVEn zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
Steph και ο εαν αιτωμεν λαμβανομεν παρ αυτου οτι τας εντολας αυτου τηρουμεν και τα αρεστα ενωπιον αυτου ποιουμεν
Trans.kai o ean aitōmen lambanomen par autou oti tas entolas autou tēroumen kai ta aresta enōpion autou poioumen

Algemeen

Zie ook: Bidden
Jeremia 29:12, Mattheus 7:8, Mattheus 21:22, Markus 11:24, Lukas 11:9, Johannes 14:13, Johannes 16:24, Jakobus 1:5, 1 Johannes 5:14

Aantekeningen

En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
wat
εαν
zo
αιτωμεν
wij bidden

-
λαμβανομεν
ontvangen wij

-
παρ
van
αυτου
Hem
οτι
dewijl
τας
-
εντολας
geboden
αυτου
Hem
τηρουμεν
bewaren

-
και
en
τα
-
αρεστα
hetgeen behagelijk
ενωπιον
is voor
αυτου
wij Zijn
ποιουμεν
doen

-

En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!