1 Johannes 3:24

SVEn die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, [namelijk] uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.
Steph και ο τηρων τας εντολας αυτου εν αυτω μενει και αυτος εν αυτω και εν τουτω γινωσκομεν οτι μενει εν ημιν εκ του πνευματος ου ημιν εδωκεν
Trans.kai o tērōn tas entolas autou en autō menei kai autos en autō kai en toutō ginōskomen oti menei en ēmin ek tou pneumatos ou ēmin edōken

Algemeen

Zie ook: Johannes 14:23, Johannes 15:10, 1 Johannes 4:12

Aantekeningen

En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, [namelijk] uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
τηρων
bewaart

-
τας
-
εντολας
geboden
αυτου
die Zijn
εν
in
αυτω
denzelven
μενει
blijft

-
και
En
αυτος
Hem
εν
hieraan
αυτω
Hij
και
en
εν
Hij in
τουτω
-
γινωσκομεν
kennen wij

-
οτι
dat
μενει
blijft

-
εν
in
ημιν
Hij ons
εκ
uit
του
-
πνευματος
den Geest
ου
Dien
ημιν
ons
εδωκεν
gegeven heeft

-

En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, [namelijk] uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!