1 Johannes 4:3

SVEn alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
Steph και παν πνευμα ο μη ομολογει τον ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου ουκ εστιν και τουτο εστιν το του αντιχριστου ο ακηκοατε οτι ερχεται και νυν εν τω κοσμω εστιν ηδη
Trans.kai pan pneuma o mē omologei ton iēsoun christon en sarki elēlythota ek tou theou ouk estin kai touto estin to tou antichristou o akēkoate oti erchetai kai nyn en tō kosmō estin ēdē

Algemeen

Zie ook: Antichrist, Jezus Christus
2 Thessalonicensen 2:7, 1 Johannes 2:18, 1 Johannes 2:22

Aantekeningen

En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παν
alle
πνευμα
geest
ο
die
μη
niet
ομολογει
belijdt

-
ιησουν
dat Jezus
χριστον
Christus
εν
in
σαρκι
het vlees
εληλυθοτα
gekomen is

-
εκ
uit
του
-
θεου
God
ουκ
niet
εστιν
die is

-
και
maar
τουτο
dit
εστιν
is

-
το
-
του
-
αντιχριστου
van den antichrist
ο
welken
ακηκοατε
gij gehoord hebt

-
οτι
dat
ερχεται
komen zal

-
και
en
νυν
nu
εν
in
τω
-
κοσμω
de wereld
εστιν
is

-
ηδη
alrede

En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is [de geest] van den antichrist, welken [geest] gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!