1 Johannes 5:15

SVEn indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.
Steph και εαν οιδαμεν οτι ακουει ημων ο αν αιτωμεθα οιδαμεν οτι εχομεν τα αιτηματα α ητηκαμεν παρ αυτου
Trans.kai ean oidamen oti akouei ēmōn o an aitōmetha oidamen oti echomen ta aitēmata a ētēkamen par autou

Algemeen

Zie ook: Bidden

Aantekeningen

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
οιδαμεν
wij weten

-
οτι
dat
ακουει
verhoort

-
ημων
Hij ons
ο
wat
εαν
-
αιτωμεθα
bidden

-
οιδαμεν
zo weten wij

-
οτι
dat
εχομεν
verkrijgen

-
τα
-
αιτηματα
wij de beden
α
-
ητηκαμεν
gebeden hebben

-
παρ
die wij van
αυτου
Hem

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!