1 Koningen 15:20

SVEn Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israel; en sloeg Ijon, en Dan, en Abel Beth-maacha, en het ganse Cinneroth, met het ganse land Nafthali.
WLCוַיִּשְׁמַ֨ע בֶּן־הֲדַ֜ד אֶל־הַמֶּ֣לֶךְ אָסָ֗א וַ֠יִּשְׁלַח אֶת־שָׂרֵ֨י הַחֲיָלִ֤ים אֲשֶׁר־לֹו֙ עַל־עָרֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּךְ֙ אֶת־עִיֹּ֣ון וְאֶת־דָּ֔ן וְאֵ֖ת אָבֵ֣ל בֵּֽית־מַעֲכָ֑ה וְאֵת֙ כָּל־כִּנְרֹ֔ות עַ֖ל כָּל־אֶ֥רֶץ נַפְתָּלִֽי׃
Trans.wayyišəma‘ ben-hăḏaḏ ’el-hammeleḵə ’āsā’ wayyišəlaḥ ’eṯ-śārê haḥăyālîm ’ăšer-lwō ‘al-‘ārê yiśərā’ēl wayyaḵə ’eṯ-‘îywōn wə’eṯ-dān wə’ēṯ ’āḇēl bêṯ-ma‘ăḵâ wə’ēṯ kāl-kinərwōṯ ‘al kāl-’ereṣ nafətālî:

Algemeen

Zie ook: Abel Beth Maacha, Asa (koning), Benhadad, Ijon (plaats), Kinneret (regio, plaats)

Aantekeningen

En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israel; en sloeg Ijon, en Dan, en Abel Beth-maacha, en het ganse Cinneroth, met het ganse land Nafthali.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּשְׁמַ֨ע

hoorde

בֶּן־

-

הֲדַ֜ד

En Benhadad

אֶל־

-

הַ

-

מֶּ֣לֶךְ

naar den koning

אָסָ֗א

Asa

וַ֠

-

יִּשְׁלַח

en zond

אֶת־

-

שָׂרֵ֨י

de oversten

הַ

-

חֲיָלִ֤ים

der heiren

אֲשֶׁר־

die

ל

-

וֹ֙

-

עַל־

hij had, tegen

עָרֵ֣י

de steden

יִשְׂרָאֵ֔ל

van Israël

וַ

-

יַּךְ֙

en sloeg

אֶת־

-

עִיּ֣וֹן

Ijon

וְ

-

אֶת־

-

דָּ֔ן

en Dan

וְ

-

אֵ֖ת

-

אָבֵ֣ל

-

בֵּֽית־

-

מַעֲכָ֑ה

en Abel Beth-Máächa

וְ

-

אֵת֙

-

כָּל־

en het ganse

כִּנְר֔וֹת

Cinnerôth

עַ֖ל

met

כָּל־

het ganse

אֶ֥רֶץ

land

נַפְתָּלִֽי

Nafthali


En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de steden van Israel; en sloeg Ijon, en Dan, en Abel Beth-maacha, en het ganse Cinneroth, met het ganse land Nafthali.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!