1 Koningen 16:31

SVEn het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Eth-Baal, den koning der Sidoniers, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem.
WLCוַיְהִי֙ הֲנָקֵ֣ל לֶכְתֹּ֔ו בְּחַטֹּ֖אות יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֑ט וַיִּקַּ֨ח אִשָּׁ֜ה אֶת־אִיזֶ֗בֶל בַּת־אֶתְבַּ֙עַל֙ מֶ֣לֶךְ צִידֹנִ֔ים וַיֵּ֙לֶךְ֙ וַֽיַּעֲבֹ֣ד אֶת־הַבַּ֔עַל וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לֹֽו׃
Trans.wayəhî hănāqēl leḵətwō bəḥaṭṭō’wṯ yārāḇə‘ām ben-nəḇāṭ wayyiqqaḥ ’iššâ ’eṯ-’îzeḇel baṯ-’eṯəba‘al meleḵə ṣîḏōnîm wayyēleḵə wayya‘ăḇōḏ ’eṯ-haba‘al wayyišətaḥû lwō:

Algemeen

Zie ook: Baal, Eth-Baal (persoon), Izebel, Sidon (plaats)

Aantekeningen

En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Eth-Baal, den koning der Sidoniers, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יְהִי֙

En het geschiedde

הֲ

-

נָקֵ֣ל

was het een lichte zaak

לֶכְתּ֔וֹ

-

בְּ

-

חַטֹּ֖אות

in de zonden

יָרָבְעָ֣ם

van Jeróbeam

בֶּן־

den zoon

נְבָ֑ט

van Nebat

וַ

-

יִּקַּ֨ח

nam

אִשָּׁ֜ה

dat hij nog ter vrouwe

אֶת־

-

אִיזֶ֗בֶל

Izébel

בַּת־

de dochter

אֶתְבַּ֙עַל֙

van Eth-Baäl

מֶ֣לֶךְ

den koning

צִידֹנִ֔ים

der Sidoniërs

וַ

-

יֵּ֙לֶךְ֙

-

וַֽ

-

יַּעֲבֹ֣ד

en diende

אֶת־

-

הַ

-

בַּ֔עַל

Baäl

וַ

-

יִּשְׁתַּ֖חוּ

en boog zich

לֽ

-

וֹ

-


En het geschiedde (was het een lichte zaak, dat hij wandelde in de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat?), dat hij nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Eth-Baal, den koning der Sidoniers, en heenging, en diende Baal, en boog zich voor hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!