1 Koningen 18:15

SVEn Elia zeide: [Zo waarachtig als] de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!
WLCוַיֹּ֙אמֶר֙ אֵֽלִיָּ֔הוּ חַ֚י יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות אֲשֶׁ֥ר עָמַ֖דְתִּי לְפָנָ֑יו כִּ֥י הַיֹּ֖ום אֵרָאֶ֥ה אֵלָֽיו׃
Trans.wayyō’mer ’ēlîyâû ḥay JHWH ṣəḇā’wōṯ ’ăšer ‘āmaḏətî ləfānāyw kî hayywōm ’ērā’eh ’ēlāyw:

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Eed, Gelofte (afleggen), Zweren (iets), Elia, JHWH Zebaot

Aantekeningen

En Elia zeide: [Zo waarachtig als] de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֙אמֶר֙

zeide

אֵֽלִיָּ֔הוּ

En Elía

חַ֚י

leeft

יְהוָ֣ה

de HEERE

צְבָא֔וֹת

der heirscharen

אֲשֶׁ֥ר

voor Wiens

עָמַ֖דְתִּי

ik sta

לְ

-

פָנָ֑יו

aangezicht

כִּ֥י

ik zal voorzeker

הַ

-

יּ֖וֹם

mij heden

אֵרָאֶ֥ה

hem vertonen

אֵלָֽיו

aan


En Elia zeide: [Zo waarachtig als] de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!