1 Koningen 21:8

SVZij dan schreef brieven in den naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet; en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen, die in zijn stad waren, wonende met Naboth.
WLCוַתִּכְתֹּ֤ב סְפָרִים֙ בְּשֵׁ֣ם אַחְאָ֔ב וַתַּחְתֹּ֖ם בְּחֹתָמֹ֑ו וַתִּשְׁלַ֣ח [הַסְפָרִים כ] (סְפָרִ֗ים ק) אֶל־הַזְקֵנִ֤ים וְאֶל־הַֽחֹרִים֙ אֲשֶׁ֣ר בְּעִירֹ֔ו הַיֹּשְׁבִ֖ים אֶת־נָבֹֽות׃
Trans.watiḵətōḇ səfārîm bəšēm ’aḥə’āḇ wataḥətōm bəḥōṯāmwō watišəlahasəfārîm səfārîm ’el-hazəqēnîm wə’el-haḥōrîm ’ăšer bə‘îrwō hayyōšəḇîm ’eṯ-nāḇwōṯ:

Algemeen

Zie ook: Achab, Naboth, Qere en Ketiv, Zegelring

Aantekeningen

Zij dan schreef brieven in den naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet; en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen, die in zijn stad waren, wonende met Naboth.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

תִּכְתֹּ֤ב

Zij dan schreef

סְפָרִים֙

brieven

בְּ

-

שֵׁ֣ם

in den naam

אַחְאָ֔ב

van Achab

וַ

-

תַּחְתֹּ֖ם

ze met zijn signet

בְּ

-

חֹתָמ֑וֹ

en verzegelde

וַ

-

תִּשְׁלַ֣ח

en zond

ה

-

ספרים

de brieven

סְפָרִ֗ים

-

אֶל־

tot

הַ

-

זְקֵנִ֤ים

de oudsten

וְ

-

אֶל־

en tot

הַֽ

-

חֹרִים֙

de edelen

אֲשֶׁ֣ר

die

בְּ

-

עִיר֔וֹ

in zijn stad

הַ

-

יֹּשְׁבִ֖ים

waren, wonende

אֶת־

-

נָבֽוֹת

met Naboth


Zij dan schreef brieven in den naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet; en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen, die in zijn stad waren, wonende met Naboth.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!