1 Koningen 4:14

SVAbinadab, de zoon van Iddo, was te Mahanaim.
WLCאֲחִֽינָדָ֥ב בֶּן־עִדֹּ֖א מַחֲנָֽיְמָה׃
Trans.’ăḥînāḏāḇ ben-‘idō’ maḥănāyəmâ:

Algemeen

Zie ook: Abinadab, Mahanaim

Aantekeningen

Abinadab, de zoon van Iddo, was te Mahanaim.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אֲחִֽינָדָ֥ב

Abinádab

בֶּן־

de zoon

עִדֹּ֖א

van Iddo

מַחֲנָֽיְמָה

was te Mahanáïm


Abinadab, de zoon van Iddo, was te Mahanaim.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!