1 Kronieken 1:11

ABEn Mitsraim verwekte daarna de Ludieten en daarna de Anamieten en daarna de Lehabieten en daarna de Naftuchieten;
SVEn Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,
WLCוּמִצְרַ֡יִם יָלַ֞ד אֶת־ [לוּדִיִּים כ] (לוּדִ֧ים ק) וְאֶת־עֲנָמִ֛ים וְאֶת־לְהָבִ֖ים וְאֶת־נַפְתֻּחִֽים׃
Trans.ûmiṣərayim yālaḏ ’eṯ-lûḏîyîm lûḏîm wə’eṯ-‘ănāmîm wə’eṯ-ləhāḇîm wə’eṯ-nafətuḥîm:

Algemeen

Zie ook: Geslachtsregisters
Genesis 10:13

Aantekeningen

En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

מִצְרַ֡יִם

En Mitsraïm

יָלַ֞ד

gewon

אֶת־

-

לודיים

de Ludieten

לוּדִ֧ים

-

וְ

-

אֶת־

-

עֲנָמִ֛ים

en de Anamieten

וְ

-

אֶת־

-

לְהָבִ֖ים

en de Lehabieten

וְ

-

אֶת־

-

נַפְתֻּחִֽים

en de Naftuchieten


En Mitsraim gewon de Ludieten, en de Anamieten, en de Lehabieten, en de Naftuchieten,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!