1 Kronieken 5:5

SVZijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;
WLCמִיכָ֥ה בְנֹ֛ו רְאָיָ֥ה בְנֹ֖ו בַּ֥עַל בְּנֹֽו׃
Trans.mîḵâ ḇənwō rə’āyâ ḇənwō ba‘al bənwō:

Algemeen

Zie ook: Baal, Geslachtsregisters

Aantekeningen

Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

מִיכָ֥ה

Micha

בְנ֛וֹ

Zijn zoon

רְאָיָ֥ה

Reája

בְנ֖וֹ

zijn zoon

בַּ֥עַל

Baäl

בְּנֽוֹ

zijn zoon


Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!