1 Petrus 1:12

SVDenwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.
Steph οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις ημιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι
Trans.ois apekalyphthē oti ouch eautois ēmin de diēkonoun auta a nyn anēngelē ymin dia tōn euangelisamenōn ymas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithymousin angeloi parakypsai

Algemeen

Zie ook: Engelen, Heilige Geest
Handelingen 2:4, Efeziers 3:10

Aantekeningen

Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οις
Denwelken
απεκαλυφθη
geopenbaard is

-
οτι
dat
ουχ
zij niet
εαυτοις
zichzelven
υμιν
-
δε
maar
διηκονουν
bedienden

-
αυτα
deze dingen
α
welke dingen
νυν
nu
ανηγγελη
aangediend zijn

-
υμιν
-
δια
bij
των
-
ευαγγελισαμενων
het Evangelie verkondigd hebben

-
υμας
degenen, die
εν
door
πνευματι
Geest
αγιω
den Heiligen
αποσταλεντι
gezonden is

-
απ
Die van
ουρανου
den hemel
εις
in
α
die
επιθυμουσιν
begerig zijn

-
αγγελοι
de engelen
παρακυψαι
in te zien

-

Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!