1 Petrus 1:15

SVMaar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel;
Steph αλλα κατα τον καλεσαντα υμας αγιον και αυτοι αγιοι εν παση αναστροφη γενηθητε
Trans.alla kata ton kalesanta ymas agion kai autoi agioi en pasē anastrophē genēthēte

Algemeen

Zie ook: Lukas 1:75

Aantekeningen

Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
κατα
gelijk
τον
-
καλεσαντα
geroepen heeft

-
υμας
Hij, Die
αγιον
heilig
και
ook
αυτοι
gijzelven
αγιοι
heilig
εν
in
παση
al
αναστροφη
wandel
γενηθητε
is, wordt

-

Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, [zo] wordt ook gijzelven heilig in al [uw] wandel;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!