1 Petrus 1:19

SVMaar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
Steph αλλα τιμιω αιματι ως αμνου αμωμου και ασπιλου χριστου
Trans.alla timiō aimati ōs amnou amōmou kai aspilou christou

Algemeen

Zie ook: Assertiviteit, Dierenoffers, type van Christus, Jezus Christus, Lam Gods
Handelingen 20:28, Hebreeen 9:12, Openbaring 1:5

Aantekeningen

Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
τιμιω
door het dierbaar
αιματι
bloed
ως
als
αμνου
Lam
αμωμου
van een onbestraffelijk
και
en
ασπιλου
onbevlekt
χριστου
van Christus

Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!