1 Petrus 1:21

SVDie door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.
Steph τους δι αυτου πιστευοντασ εις θεον τον εγειραντα αυτον εκ νεκρων και δοξαν αυτω δοντα ωστε την πιστιν υμων και ελπιδα ειναι εις θεον
Trans.tous di autou pisteuontas̱ eis theon ton egeiranta auton ek nekrōn kai doxan autō donta ōste tēn pistin ymōn kai elpida einai eis theon

Algemeen

Zie ook: Handelingen 2:33, Filippenzen 2:9

Aantekeningen

Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τους
Die
δι
door
αυτου
Hem
πιστευοντας
gelooft

-
εις
in
θεον
God
τον
-
εγειραντα
opgewekt heeft

-
αυτον
Hem
εκ
uit
νεκρων
de doden
και
en
δοξαν
heerlijkheid
αυτω
Welke Hem
δοντα
gegeven heeft

-
ωστε
opdat
την
-
πιστιν
geloof
υμων
uw
και
en
ελπιδα
hoop
ειναι
zijn zou

-
εις
op
θεον
God

Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!