1 Petrus 1:22

SVHebbende [dan] uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;
Steph τας ψυχας υμων ηγνικοτες εν τη υπακοη της αληθειας δια πνευματοσ εις φιλαδελφιαν ανυποκριτον εκ καθαρασ καρδιας αλληλους αγαπησατε εκτενως
Trans.tas psychas ymōn ēgnikotes en tē ypakoē tēs alētheias dia pneumatos̱ eis philadelphian anypokriton ek katharas̱ kardias allēlous agapēsate ektenōs

Algemeen

Zie ook: Hart (lichaamsdeel)
Romeinen 12:10, Efeziers 4:3, Hebreeen 13:1, 1 Petrus 2:17

Aantekeningen

Hebbende [dan] uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τας
-
ψυχας
zielen
υμων
Hebbende uw
ηγνικοτες
gereinigd

-
εν
in
τη
-
υπακοη
de gehoorzaamheid
της
-
αληθειας
der waarheid
δια
door
πνευματος
den Geest
εις
tot
φιλαδελφιαν
broederlijke liefde
ανυποκριτον
ongeveinsde
εκ
uit
καθαρας
een rein
καρδιας
hart
αλληλους
elkander
αγαπησατε
zo hebt

-
εκτενως
vuriglijk

Hebbende [dan] uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!