1 Petrus 2:1

SVZo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;
Steph αποθεμενοι ουν πασαν κακιαν και παντα δολον και υποκρισεις και φθονους και πασας καταλαλιας
Trans.apothemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai ypokriseis kai phthonous kai pasas katalalias

Algemeen

Zie ook: Mattheus 18:3, Romeinen 6:4, 1 Corinthiers 14:20, Efeziers 4:23, Colossenzen 3:8, Hebreeen 12:1

Aantekeningen

Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αποθεμενοι
Zo legt

-
ουν
dan
πασαν
alle
κακιαν
kwaadheid
και
en
παντα
alle
δολον
bedrog
και
en
υποκρισεις
geveinsdheid
και
en
φθονους
nijdigheid
και
en
πασας
alle
καταλαλιας
achterklappingen

Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!