1 Petrus 3:12

SVWant de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.
Steph οτι οι οφθαλμοι κυριου επι δικαιους και ωτα αυτου εις δεησιν αυτων προσωπον δε κυριου επι ποιουντας κακα
Trans.oti oi ophthalmoi kyriou epi dikaious kai ōta autou eis deēsin autōn prosōpon de kyriou epi poiountas kaka

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Bidden, Oog (v. God)

Aantekeningen

Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
οφθαλμοι
de ogen
κυριου
des Heeren
επι
zijn over
δικαιους
de rechtvaardigen
και
en
ωτα
oren
αυτου
Zijn
εις
tot
δεησιν
gebed
αυτων
hun
προσωπον
het aangezicht
δε
maar
κυριου
des Heeren
επι
is tegen
ποιουντας
doen

-
κακα
degenen, die kwaad

Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!