1 Petrus 3:15

SVMaar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.
Steph κυριον δε τον θεον αγιασατε εν ταις καρδιαις υμων ετοιμοι δε αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι υμας λογον περι της εν υμιν ελπιδος μετα πραυτητος και φοβου
Trans.kyrion de ton theon agiasate en tais kardiais ymōn etoimoi de aei pros apologian panti tō aitounti ymas logon peri tēs en ymin elpidos meta prautētos kai phobou

Algemeen

Zie ook: Apologetiek, Hart (lichaamsdeel), Zachtmoedig
Job 1:21, Psalm 119:46, Handelingen 4:8

Aantekeningen

Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

κυριον
den Heere
δε
Maar
τον
-
θεον
God
αγιασατε
heiligt

-
εν
in
ταις
-
καρδιαις
harten
υμων
uw
ετοιμοι
bereid
δε
en
αει
zijt altijd
προς
tot
απολογιαν
verantwoording
παντι
aan een iegelijk
τω
-
αιτουντι
afeist

-
υμας
die
λογον
rekenschap
περι
van
της
-
εν
die in
υμιν
-
ελπιδος
de hoop
μετα
is, met
πραυτητος
zachtmoedigheid
και
en
φοβου
vreze

Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!