1 Petrus 3:18

SVWant Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;
Steph οτι και χριστος απαξ περι αμαρτιων επαθεν δικαιος υπερ αδικων ινα ημασ προσαγαγη τω θεω θανατωθεις μεν σαρκι ζωοποιηθεις δε τω πνευματι
Trans.oti kai christos apax peri amartiōn epathen dikaios yper adikōn ina ēmas̱ prosagagē tō theō thanatōtheis men sarki zōopoiētheis de tō pneumati

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Onrecht
Romeinen 5:6, Hebreeen 9:15, Hebreeen 9:28

Aantekeningen

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτι
Want
και
heeft ook
χριστος
Christus
απαξ
eens
περι
voor
αμαρτιων
de zonden
επαθεν
geleden

-
δικαιος
Hij rechtvaardig
υπερ
voor
αδικων
de onrechtvaardigen
ινα
opdat
υμας
-
προσαγαγη
zou brengen

-
τω
-
θεω
tot God
θανατωθεις
is gedood

-
μεν
Die wel
σαρκι
in het vlees
ζωοποιηθεις
levend gemaakt

-
δε
maar
πνευματι
door den Geest

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!