1 Petrus 5:1

SVDe ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:
Steph πρεσβυτερους τουσ εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των του χριστου παθηματων ο και της μελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος
Trans.presbyterous tous̱ en ymin parakalō o sympresbyteros kai martys tōn tou christou pathēmatōn o kai tēs mellousēs apokalyptesthai doxēs koinōnos

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Lijden, Oudsten, Ouderling

Aantekeningen

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πρεσβυτερους
De ouderlingen
τους
die
εν
die onder
υμιν
-
παρακαλω
zijn, vermaan ik

-
ο
-
συμπρεσβυτερος
een medeouderling
και
ben, en
μαρτυς
getuige
των
-
του
-
χριστου
van Christus
παθηματων
des lijdens
ο
-
και
en
της
-
μελλουσης
zal

-
αποκαλυπτεσθαι
die geopenbaard

-
δοξης
der heerlijkheid
κοινωνος
deelachtig

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!