1 Petrus 5:14

SVGroet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.
Steph ασπασασθε αλληλους εν φιληματι αγαπης ειρηνη υμιν πασιν τοις εν χριστω ιησου αμην
Trans.aspasasthe allēlous en philēmati agapēs eirēnē ymin pasin tois en christō iēsou amēn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Vrede
Romeinen 16:16, 1 Corinthiers 16:20, 2 Corinthiers 13:12, 1 Thessalonicensen 5:26

Aantekeningen

Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπασασθε
Groet

-
αλληλους
elkander
εν
met
φιληματι
een kus
αγαπης
der liefde
ειρηνη
Vrede
υμιν
zij
πασιν
allen
τοις
-
εν
die in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus
αμην
zijt. Amen

Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!