1 Petrus 5:9

SVDenwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.
Steph ω αντιστητε στερεοι τη πιστει ειδοτες τα αυτα των παθηματων τη εν κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι
Trans.ō antistēte stereoi tē pistei eidotes ta auta tōn pathēmatōn tē en kosmō ymōn adelphotēti epiteleisthai

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging
Efeziers 4:27, Jakobus 4:7

Aantekeningen

Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ω
Denwelken
αντιστητε
wederstaat

-
στερεοι
vast zijnde
τη
-
πιστει
in het geloof
ειδοτες
wetende

-
τα
-
αυτα
dat hetzelfde
των
-
παθηματων
lijden
τη
-
εν
die in
κοσμω
de wereld
υμων
aan uw
αδελφοτητι
broederschap
επιτελεισθαι
is, volbracht wordt

-

Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!