1 Samuel 18:1

SVHet geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.
WLCוַיְהִ֗י כְּכַלֹּתֹו֙ לְדַבֵּ֣ר אֶל־שָׁא֔וּל וְנֶ֙פֶשׁ֙ יְהֹ֣ונָתָ֔ן נִקְשְׁרָ֖ה בְּנֶ֣פֶשׁ דָּוִ֑ד [וַיֶּאֱהָבֹו כ] (וַיֶּאֱהָבֵ֥הוּ ק) יְהֹונָתָ֖ן כְּנַפְשֹֽׁו׃
Trans.wayəhî kəḵallōṯwō ləḏabēr ’el-šā’ûl wənefeš yəhwōnāṯān niqəšərâ bənefeš dāwiḏ wayye’ĕhāḇwō wayye’ĕhāḇēhû yəhwōnāṯān kənafəšwō:

Algemeen

Zie ook: David (koning), Jonathan (zn. van Saul), Qere en Ketiv, Saul (koning), Ziel
1 Samuel 20:17

Aantekeningen

Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יְהִ֗י

Het geschiedde

כְּ

-

כַלֹּתוֹ֙

nu, als hij geëindigd had

לְ

-

דַבֵּ֣ר

te spreken

אֶל־

tot

שָׁא֔וּל

Saul

וְ

-

נֶ֙פֶשׁ֙

dat de ziel

יְה֣וֹנָתָ֔ן

van Jónathan

נִקְשְׁרָ֖ה

verbonden werd

בְּ

-

נֶ֣פֶשׁ

aan de ziel

דָּוִ֑ד

van David

ו

-

יאהבו

beminde

וַ

-

יֶּאֱהָבֵ֥הוּ

-

יְהוֹנָתָ֖ן

en Jónathan

כְּ

-

נַפְשֽׁוֹ

hem als zijn ziel


Het geschiedde nu, als hij geeindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!