1 Timotheus 1:13

SVDie te voren een [gods]lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in [mijn] ongelovigheid.
Steph τον προτερον οντα βλασφημον και διωκτην και υβριστην αλλ ηλεηθην οτι αγνοων εποιησα εν απιστια
Trans.ton proteron onta blasphēmon kai diōktēn kai ybristēn all ēleēthēn oti agnoōn epoiēsa en apistia

Algemeen

Zie ook: Geweten, Lastering
Johannes 9:39, Johannes 9:41, Handelingen 3:17, Handelingen 8:3, Handelingen 9:1, Handelingen 22:4, Handelingen 26:9, 1 Corinthiers 15:9, Galaten 1:13

Aantekeningen

Die te voren een [gods]lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in [mijn] ongelovigheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τον
Die
προτερον
te voren
οντα
was

-
βλασφημον
een lasteraar
και
en
διωκτην
een vervolger
και
en
υβριστην
een verdrukker
αλλα
maar
ηλεηθην
mij is barmhartigheid geschied

-
οτι
dewijl
αγνοων
ik het ontwetende

-
εποιησα
gedaan heb

-
εν
in
απιστια
ongelovigheid

Die te voren een [gods]lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb in [mijn] ongelovigheid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!