1 Timotheus 1:17

SVDen Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Steph τω δε βασιλει των αιωνων αφθαρτω αορατω μονω σοφω θεω τιμη και δοξα εις τους αιωνας των αιωνων αμην
Trans.tō de basilei tōn aiōnōn aphthartō aoratō monō sophō theō timē kai doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

Algemeen

Zie ook: Eeuwigheid

Aantekeningen

Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τω
-
δε
nu
βασιλει
Den Koning
των
-
αιωνων
der eeuwen
αφθαρτω
den onverderfelijken
αορατω
den onzienlijken
μονω
den alleen
σοφω
wijzen
θεω
God
τιμη
zij eer
και
en
δοξα
heerlijkheid
εις
in
τους
-
αιωνας
alle
των
-
αιωνων
eeuwigheid
αμην
Amen

Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!