1 Timotheus 1:18

SVDit gebod beveel ik u, [mijn] zoon Timotheus, dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;
Steph ταυτην την παραγγελιαν παρατιθεμαι σοι τεκνον τιμοθεε κατα τας προαγουσας επι σε προφητειας ινα στρατευη εν αυταις την καλην στρατειαν
Trans.tautēn tēn parangelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophēteias ina strateuē en autais tēn kalēn strateian

Algemeen

Zie ook: Timotheus
1 Timotheus 6:12

Aantekeningen

Dit gebod beveel ik u, [mijn] zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταυτην
-
την
-
παραγγελιαν
gebod
παρατιθεμαι
beveel ik

-
σοι
-
τεκνον
zoon
τιμοθεε
Timótheüs
κατα
gij naar
τας
-
προαγουσας
voorgegaan zijn

-
επι
die van
σε
-
προφητειας
de profetieën
ινα
dat
στρατευη
strijdt

-
εν
in
αυταις
dezelve
την
-
καλην
den goeden
στρατειαν
strijd

Dit gebod beveel ik u, [mijn] zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën, die van u voorgegaan zijn, in dezelve den goeden strijd strijdt;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!