1 Timotheus 1:6

SVVan dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;
Steph ων τινες αστοχησαντες εξετραπησαν εις ματαιολογιαν
Trans.ōn tines astochēsantes exetrapēsan eis mataiologian

Aantekeningen

Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ων
Van dewelke
τινες
sommigen
αστοχησαντες
afgeweken zijnde

-
εξετραπησαν
zich gewend hebben

-
εις
tot
ματαιολογιαν
ijdelspreking

Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!