1 Timotheus 2:3

SVWant dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
Steph τουτο γαρ καλον και αποδεκτον ενωπιον του σωτηρος ημων θεου
Trans.touto gar kalon kai apodekton enōpion tou sōtēros ēmōn theou

Algemeen

Zie ook: Overheid

Aantekeningen

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dat
γαρ
Want
καλον
is goed
και
en
αποδεκτον
aangenaam
ενωπιον
voor
του
-
σωτηρος
Zaligmaker
ημων
onzen
θεου
God

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!