1 Timotheus 2:8

SVIk wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.
Steph βουλομαι ουν προσευχεσθαι τους ανδρας εν παντι τοπω επαιροντας οσιους χειρας χωρις οργης και διαλογισμου
Trans.boulomai oun proseuchesthai tous andras en panti topō epairontas osious cheiras chōris orgēs kai dialogismou

Algemeen

Zie ook: Bidden, Hand (lichaamsdeel)
Psalm 134:2, Johannes 4:21

Het gedeelte 1 Tim. 2:8-15 behoort tot de zwijgteksten van Paulus en heeft tot verwoede discussies geleid betreffende de vraag of een vrouw een ambt in de gemeente mag hebben. 1) Voorstanders stellen dat nergens in dit gedeelte blijkt dat een en ander betrokken moet worden op het optreden van vrouwen in de gemeentesamenkomsten in het algemeen, maar eerder slaat op de huiselijke situatie. Om dit verder te onderbouwen halen ze meestal dan het reeds hier bovengenoemde 1 Cor. 11:5 aan waar wordt vermeld dat vrouwen in de gemeente mogen profeteren. 2) Tegenstanders stellen dat als dit (zoals de voorstanders stellen) al slaat op de huiselijke situatie, dan zeker ook in het openbaar. Bovendien argumenteren zij dat nergens uit blijkt dat het hier alleen om getrouwde vrouwen gaat.


Aantekeningen

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

βουλομαι
Ik wil

-
ουν
dan
προσευχεσθαι
bidden

-
τους
-
ανδρας
dat de mannen
εν
in
παντι
alle
τοπω
plaatsen
επαιροντας
opheffende

-
οσιους
heilige
χειρας
handen
χωρις
zonder
οργης
toorn
και
en
διαλογισμου
twisting

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!