1 Timotheus 4:10

SVWant hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, [maar] allermeest der gelovigen.
Steph εις τουτο γαρ και κοπιωμεν και ονειδιζομεθα οτι ηλπικαμεν επι θεω ζωντι ος εστιν σωτηρ παντων ανθρωπων μαλιστα πιστων
Trans.eis touto gar kai kopiōmen kai oneidizometha oti ēlpikamen epi theō zōnti os estin sōtēr pantōn anthrōpōn malista pistōn

Algemeen

Zie ook: alverzoening, Danken

Aantekeningen

Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, [maar] allermeest der gelovigen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εις
hiertoe
τουτο
-
γαρ
Want
και
ook
κοπιωμεν
arbeiden wij

-
και
en
ονειδιζομεθα
worden versmaad

-
οτι
omdat
ηλπικαμεν
wij gehoopt hebben

-
επι
op
θεω
God
ζωντι
den levenden

-
ος
Die
εστιν
is

-
σωτηρ
een Behouder
παντων
aller
ανθρωπων
mensen
μαλιστα
allermeest
πιστων
der gelovigen

Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, [maar] allermeest der gelovigen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!