1 Timotheus 4:7

SVMaar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.
Steph τους δε βεβηλους και γραωδεις μυθους παραιτου γυμναζε δε σεαυτον προς ευσεβειαν
Trans.tous de bebēlous kai graōdeis mythous paraitou gymnaze de seauton pros eusebeian

Algemeen

Zie ook: Fabel
1 Timotheus 1:4, 1 Timotheus 6:20, 2 Timotheus 2:16, 2 Timotheus 4:4, Titus 1:14, Titus 3:9

Prikkel Een betrouwbare Boodschap


Aantekeningen

Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τους
-
δε
Maar
βεβηλους
de ongoddelijke
και
en
γραωδεις
oudwijfse
μυθους
fabelen
παραιτου
verwerp

-
γυμναζε
oefen

-
δε
en
σεαυτον
uzelven
προς
tot
ευσεβειαν
godzaligheid

Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!