1 Timotheus 5:10

SVGetuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij [gaarne] heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.
Steph εν εργοις καλοις μαρτυρουμενη ει ετεκνοτροφησεν ει εξενοδοχησεν ει αγιων ποδας ενιψεν ει θλιβομενοις επηρκεσεν ει παντι εργω αγαθω επηκολουθησεν
Trans.en ergois kalois martyroumenē ei eteknotrophēsen ei exenodochēsen ei agiōn podas enipsen ei thlibomenois epērkesen ei panti ergō agathō epēkolouthēsen

Algemeen

Zie ook: Christenvervolging, Heilige, Hulp
Genesis 18:4, Genesis 19:2, Lukas 7:38, Lukas 7:44, 1 Petrus 4:9

Aantekeningen

Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij [gaarne] heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
van
εργοις
werken
καλοις
goede
μαρτυρουμενη
Getuigenis hebbende

-
ει
zo
ετεκνοτροφησεν
zij kinderen opgevoed heeft

-
ει
zo
εξενοδοχησεν
zij heeft geherbergd

-
ει
zo
αγιων
zij der heiligen
ποδας
voeten
ενιψεν
heeft gewassen

-
ει
zo
θλιβομενοις
zij den verdrukten

-
επηρκεσεν
genoegzame hulp gedaan heeft

-
ει
zo
παντι
zij alle
εργω
werk
αγαθω
goed
επηκολουθησεν
nagetracht heeft

-

Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij [gaarne] heeft geherbergd, zo zij der heiligen voeten heeft gewassen, zo zij den verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagetracht heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!