1 Timotheus 6:8

SVMaar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.
Steph εχοντες δε διατροφας και σκεπασματα τουτοις αρκεσθησομεθα
Trans.echontes de diatrophas kai skepasmata toutois arkesthēsometha

Algemeen

Zie ook: Voedsel
Psalm 55:23, Spreuken 27:26, Mattheus 6:25, 1 Petrus 5:7

Aantekeningen

Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εχοντες
hebben

-
δε
Maar
διατροφας
als wij voedsel
και
en
σκεπασματα
deksel
τουτοις
wij zullen daarmede
αρκεσθησομεθα
vergenoegd zijn

-

Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!