1 Corinthiers 11:4

SVEen iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende [iets] op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
Steph πας ανηρ προσευχομενος η προφητευων κατα κεφαλης εχων καταισχυνει την κεφαλην αυτου
Trans.pas anēr proseuchomenos ē prophēteuōn kata kephalēs echōn kataischynei tēn kephalēn autou

Algemeen

Zie ook: Hoofdbedekking

Aantekeningen

Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende [iets] op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πας
Een iegelijk
ανηρ
man
προσευχομενος
die bidt

-
η
of
προφητευων
profeteert

-
κατα
op
κεφαλης
eigen hoofd
εχων
hebbende

-
καταισχυνει
die onteert

-

την

het

κεφαλην

hoofd

αυτου
zijn

Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende [iets] op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!