1 Corinthiers 11:7

SVWant de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
Steph ανηρ μεν γαρ ουκ οφειλει κατακαλυπτεσθαι την κεφαλην εικων και δοξα θεου υπαρχων γυνη δε δοξα ανδρος εστιν
Trans.anēr men gar ouk opheilei katakalyptesthai tēn kephalēn eikōn kai doxa theou yparchōn gynē de doxa andros estin

Algemeen

Zie ook: Genesis 1:26, Genesis 1:27, Genesis 5:1, Genesis 9:6, Colossenzen 3:10

Aantekeningen

Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ανηρ
de man
μεν
-
γαρ
Want
ουκ
niet
οφειλει
moet

-
κατακαλυπτεσθαι
dekken

-
την
-
κεφαλην
het hoofd
εικων
overmits hij het beeld
και
en
δοξα
de heerlijkheid
θεου
Gods
υπαρχων
is

-
γυνη
de vrouw
δε
maar
δοξα
de heerlijkheid
ανδρος
des mans
εστιν
is

-

Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!