1 Corinthiers 12:30

SVHebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?
Steph μη παντες χαρισματα εχουσιν ιαματων μη παντες γλωσσαις λαλουσιν μη παντες διερμηνευουσιν
Trans.mē pantes charismata echousin iamatōn mē pantes glōssais lalousin mē pantes diermēneuousin

Algemeen

Zie ook: Genezing, Tongentaal, Tongen spreken

Aantekeningen

Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
-
παντες
allen
χαρισματα
gaven
εχουσιν
Hebben zij

-
ιαματων
der gezondmakingen
μη
-
παντες
Zijn zij allen
γλωσσαις
met talen
λαλουσιν
Spreken zij

-
μη
-
παντες
allen
διερμηνευουσιν
uitleggers

-

Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met [menigerlei] talen? Zijn zij allen uitleggers?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!