1 Corinthiers 12:8

SVWant dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;
Steph ω μεν γαρ δια του πνευματος διδοται λογος σοφιας αλλω δε λογος γνωσεως κατα το αυτο πνευμα
Trans.ō men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias allō de logos gnōseōs kata to auto pneuma

Algemeen

Zie ook: Wijsheid

Aantekeningen

Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ω
dezen
μεν
-
γαρ
Want
δια
wordt door
του
-
πνευματος
den Geest
διδοται
gegeven

-
λογος
het woord
σοφιας
der wijsheid
αλλω
een ander
δε
en
λογος
het woord
γνωσεως
der kennis
κατα
door
το
-
αυτο
denzelfden
πνευμα
Geest

Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!