1 Corinthiers 15:12

SVIndien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?
Steph ει δε χριστος κηρυσσεται οτι εκ νεκρων εγηγερται πως λεγουσιν τινεσ εν υμιν οτι αναστασις νεκρων ουκ εστιν
Trans.ei de christos kēryssetai oti ek nekrōn egēgertai pōs legousin tines̱ en ymin oti anastasis nekrōn ouk estin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Opstanding (Jezus), Opstanding (uit de dood)

Aantekeningen

Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
δε
nu
χριστος
Christus
κηρυσσεται
gepredikt wordt

-
οτι
dat
εκ
Hij uit
νεκρων
de doden
εγηγερται
opgewekt is

-
πως
hoe
λεγουσιν
zeggen

-
τινες
sommigen
εν
onder
υμιν
-
οτι
dat
αναστασις
opstanding
νεκρων
der doden
ουκ
er geen
εστιν
is

-

Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!