1 Corinthiers 15:20

SVMaar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.
Steph νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων εγενετο
Trans.nyni de christos egēgertai ek nekrōn aparchē tōn kekoimēmenōn egeneto

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Opstanding (laatst der dagen), Opstanding (uit de dood)

Aantekeningen

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

νυνι
nu
δε
Maar
χριστος
Christus
εγηγερται
is opgewekt

-
εκ
uit
νεκρων
de doden
απαρχη
is de Eersteling
των
-
κεκοιμημενων
dergenen, die ontslapen zijn

-
εγενετο
geworden

-

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!