1 Corinthiers 15:29

SVAnders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?
Steph επει τι ποιησουσιν οι βαπτιζομενοι υπερ των νεκρων ει ολως νεκροι ουκ εγειρονται τι και βαπτιζονται υπερ των νεκρων
Trans.epei ti poiēsousin oi baptizomenoi yper tōn nekrōn ei olōs nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai yper tōn nekrōn

Algemeen

Zie ook: Doop, Opwekking van doden

Aantekeningen

Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επει
Anders
τι
wat
ποιησουσιν
zullen zij doen

-

οι

die

βαπτιζομενοι
gedoopt worden

-

υπερ

voor

των

de

νεκρων

doden

ει
indien
ολως
ganselijk
νεκροι
de doden
ουκ
niet
εγειρονται
opgewekt worden

-
τι
Waarom
και
ook

βαπτιζονται

worden zij gedoopt


-

υπερ

voor

των

de

νεκρων

doden


Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!