1 Corinthiers 15:32

SVZo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.
Steph ει κατα ανθρωπον εθηριομαχησα εν εφεσω τι μοι το οφελος ει νεκροι ουκ εγειρονται φαγωμεν και πιωμεν αυριον γαρ αποθνησκομεν
Trans.ei kata anthrōpon ethēriomachēsa en ephesō ti moi to ophelos ei nekroi ouk egeirontai phagōmen kai piōmen aurion gar apothnēskomen

Algemeen

Zie ook: Dronkenschap, Efeze, Feestvieren, Opstanding (uit de dood)
Jesaja 22:13, Jesaja 56:12

Aantekeningen

Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Zo
κατα
ik, naar
ανθρωπον
den mens
εθηριομαχησα
tegen de beesten gevochten heb

-
εν
te
εφεσω
Éfeze
τι
wat
μοι
is het mij
το
-
οφελος
nuttigheid
ει
indien
νεκροι
de doden
ουκ
niet
εγειρονται
opgewekt worden

-
φαγωμεν
Laat ons eten

-
και
en
πιωμεν
drinken

-
αυριον
morgen
γαρ
want
αποθνησκομεν
sterven wij

-

Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!