1 Corinthiers 15:5

SVEn dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.
Steph και οτι ωφθη κηφα ειτα τοις δωδεκα
Trans.kai oti ōphthē kēpha eita tois dōdeka

Algemeen

Zie ook: Cefas, Discipelen (twaalf), Jezus Christus (verschijningen), Petrus

Aantekeningen

En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οτι
dat
ωφθη
gezien

-
κηφα
Hij is van Céfas
ειτα
daarna
τοις
-
δωδεκα
van de twaalven

En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!