1 Corinthiers 15:50

SVDoch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.
Steph τουτο δε φημι αδελφοι οτι σαρξ και αιμα βασιλειαν θεου κληρονομησαι ου δυνανται ουδε η φθορα την αφθαρσιαν κληρονομει
Trans.touto de phēmi adelphoi oti sarx kai aima basileian theou klēronomēsai ou dynantai oude ē phthora tēn aphtharsian klēronomei

Algemeen

Zie ook: Bloed, Koninkrijk Gods

Aantekeningen

Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
δε
Doch
φημι
zeg ik

-
αδελφοι
broeders
οτι
dat
σαρξ
vlees
και
en
αιμα
bloed
βασιλειαν
het Koninkrijk
θεου
Gods
κληρονομησαι
beërven

-
ου
niet
δυνανται
kunnen

-
ουδε
en
η
-
φθορα
de verderfelijkheid
την
-
αφθαρσιαν
de onverderfelijkheid
κληρονομει
beërft

-

Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!