1 Corinthiers 16:11

SVDat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem met de broederen.
Steph μη τις ουν αυτον εξουθενηση προπεμψατε δε αυτον εν ειρηνη ινα ελθη προς με εκδεχομαι γαρ αυτον μετα των αδελφων
Trans.mē tis oun auton exouthenēsē propempsate de auton en eirēnē ina elthē pros me ekdechomai gar auton meta tōn adelphōn

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

Dat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem met de broederen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niemand
τις
-
ουν
dan
αυτον
Dat hem
εξουθενηση
verachte

-
προπεμψατε
geleidt

-
δε
maar
αυτον
hem
εν
in
ειρηνη
vrede
ινα
opdat
ελθη
kome

-
προς
hij tot
με
mij
εκδεχομαι
ik verwacht

-
γαρ
want
αυτον
hem
μετα
met
των
-
αδελφων
de broederen

Dat hem dan niemand verachte; maar geleidt hem in vrede, opdat hij tot mij kome; want ik verwacht hem met de broederen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!