1 Corinthiers 16:12

SVEn wat aangaat Apollos, den broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u komen zou; maar het was ganselijk [zijn] wil niet, dat hij nu zou komen; doch hij zal komen, wanneer het hem wel gelegen zal zijn.
Steph περι δε απολλω του αδελφου πολλα παρεκαλεσα αυτον ινα ελθη προς υμας μετα των αδελφων και παντως ουκ ην θελημα ινα νυν ελθη ελευσεται δε οταν ευκαιρηση
Trans.peri de apollō tou adelphou polla parekalesa auton ina elthē pros ymas meta tōn adelphōn kai pantōs ouk ēn thelēma ina nyn elthē eleusetai de otan eukairēsē

Algemeen

Zie ook: Apollos

Aantekeningen

En wat aangaat Apollos, den broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u komen zou; maar het was ganselijk [zijn] wil niet, dat hij nu zou komen; doch hij zal komen, wanneer het hem wel gelegen zal zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

περι
wat aangaat
δε
En
απολλω
Apollos
του
-
αδελφου
den broeder
πολλα
zeer
παρεκαλεσα
gebeden

-
αυτον
ik heb hem
ινα
dat
ελθη
komen zou

-
προς
tot
υμας
-
μετα
hij met
των
-
αδελφων
de broederen
και
maar
παντως
ganselijk
ουκ
niet
ην
het was

-
θελημα
wil
ινα
dat
νυν
hij nu
ελθη
zou komen

-
ελευσεται
hij zal komen

-
δε
doch
οταν
wanneer
ευκαιρηση
het hem wel gelegen zal zijn

-

En wat aangaat Apollos, den broeder, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u komen zou; maar het was ganselijk [zijn] wil niet, dat hij nu zou komen; doch hij zal komen, wanneer het hem wel gelegen zal zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!