1 Corinthiers 16:19

SVU groeten de Gemeenten van Azie. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is.
Steph ασπαζονται υμας αι εκκλησιαι της ασιας ασπαζονται υμας εν κυριω πολλα ακυλας και πρισκιλλα συν τη κατ οικον αυτων εκκλησια
Trans.aspazontai ymas ai ekklēsiai tēs asias aspazontai ymas en kyriō polla akylas kai priskilla syn tē kat oikon autōn ekklēsia

Algemeen

Zie ook: Aquila, Kerken, Priscilla

Aantekeningen

U groeten de Gemeenten van Azie. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ασπαζονται
groeten

-
υμας
-
αι
-
εκκλησιαι
de Gemeenten
της
-
ασιας
van Azië
ασπαζονται
groeten

-
υμας
-
εν
in
κυριω
den Heere
πολλα
zeer
ακυλας
A’quila
και
en
πρισκιλλα
Priscilla
συν
met
τη
-
κατ
die te
οικον
huize
αυτων
hunnen
εκκλησια
de Gemeente

U groeten de Gemeenten van Azië. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!