1 Corinthiers 16:8

ABMaar ik zal in Efeze blijven tot en met het wekenfeest.
SVMaar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster[dag].
Steph επιμενω δε εν εφεσω εως της πεντηκοστης
Trans.epimenō de en ephesō eōs tēs pentēkostēs

Algemeen

Zie ook: Efeze, Pinksterfeest, Shavoe’ot (Feest), wekenfeest

Aantekeningen

Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster[dag].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιμενω
blijven

-
δε
Maar
εν
ik zal te
εφεσω
Éfeze
εως
tot
της
-
πεντηκοστης
den pinkster

Maar ik zal te Efeze blijven tot den pinkster[dag].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!