1 Corinthiers 1:16

SVDoch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.
Steph εβαπτισα δε και τον στεφανα οικον λοιπον ουκ οιδα ει τινα αλλον εβαπτισα
Trans.ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

Algemeen

Zie ook: Doop, Huisgezin, Stefanas
1 Corinthiers 16:15, 1 Corinthiers 16:17

Aantekeningen

Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εβαπτισα
gedoopt heb

-
δε
Doch
και
ik heb ook
τον
-
στεφανα
van Stéfanus
οικον
het huisgezin
λοιπον
voorts
ουκ
niet
οιδα
weet ik

-
ει
-
τινα
-
αλλον
anders
εβαπτισα
gedoopt

-

Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!