1 Corinthiers 1:19

SVWant er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
Steph γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
Trans.gegraptai gar apolō tēn sophian tōn sophōn kai tēn synesin tōn synetōn athetēsō

Algemeen

Zie ook: Denken, Verstand, Wijsheid, Wijsheid (vergaan v.)
Job 5:12, Jesaja 29:14

Aantekeningen

Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γεγραπται
er is geschreven

-
γαρ
Want
απολω
doen vergaan

-
την
-
σοφιαν
Ik zal de wijsheid
των
-
σοφων
der wijzen
και
en
την
-
συνεσιν
het verstand
των
-
συνετων
der verstandigen
αθετησω
zal Ik te niet maken

-

Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!